SIEPIETOWSKI Don Maciej (Mattia) Krzysztof

Don
Maciej (Mattia) Krzysztof
SIEPIETOWSKI
Vicario Parrocchiale
Kurow (Polonia)
13-04-1979
21-05-2005
maciejsiepietowski@gmail.com
Vicario Parrocchiale PORTO AZZURRO – SAN GIACOMO APOSTOLO
Amministratore parrocchiale PORTO AZZURRO – SAN GIACOMO APOSTOLO